Kontakt

StartKontakt
Rozwiń
kontakt.png

Kultura Szacunku to inicjatywa mająca na celu polepszenie jakości relacji międzyludzkich wśród członków społeczności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Aby to osiągnąć, będziemy prezentować ważne dla społeczności GUMed wartości oraz dobre praktyki w zakresie współpracy z poszanowaniem różnorodności i inności. Naszym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i niestosownemu traktowaniu poprzez wspieranie wzajemnego zrozumienia, szacunku i życzliwości.

Masz pomysły, sugestie bądź uwagi odnośnie działań antydyskryminacyjnych dotyczące problemów w tym zakresie wewnątrz Uczelni czy też odnoszące się do zjawisk o charakterze dyskryminacji w przestrzeni publicznej? Daj nam znać, pisząc na adres adteam@gumed.edu.pl.

#DołączDoNas