Okrągły Stół. PorozmawiajMY o ankiecie dydaktycznej

StartOkrągły Stół. PorozmawiajMY...
Rozwiń
okragły_stół.png

Społeczność akademicką GUMed zachęcamy do udziału w pierwszej debacie z planowanego cyklu Okrągły Stół. Tworząc przestrzeń do rozmów, chcemy poznać różne punkty widzenia na ważne dla nas tematy, co pozwoli nam współdecydować o rozwiązaniach, które nas bezpośrednio dotyczą. Spotkanie odbędzie się 10 maja br. w godz. 17:30-19:00 w formule hybrydowej – prelegenci spotkają się stacjonarnie w Sali Senatu GUMed, uczestnicy wezmą w niej udział za pośrednictwem platformy Zoom. Wydarzenie odbywa się z inicjatywy grona rektorskiego naszego Uniwersytetu i zaplanowano je w ramach realizacji kampanii Kultura Szacunku.

Pierwsza dyskusja dotyczyć będzie ankiety dydaktycznej – celu jej przeprowadzania, korzyści z tego wynikających, a także obaw i zagrożeń. Skupimy się m.in. na kwestiach związanych z mechanizmami zapewnienia anonimowości respondentów, a także zastanowimy się, co można zrobić, by poprawić proces ankietyzacji. W gronie przedstawicieli pracowników nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów chcemy budować przestrzeń do rozmowy na tematy ważne. Chcielibyśmy wypracować wspólne stanowisko w sprawie sposobu oceniania prowadzenia zajęć i wyciągania wniosków z opinii wyrażonych w ankietach.

W rozmowach udział wezmą: prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jacek Bigda, prorektor ds. jakości kształcenia dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni oraz prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz. Towarzyszyć im będą nauczyciele akademiccy z każdego z trzech Wydziałów GUMed: prof. Bartłomiej Ciesielski i dr Tomasz Marjański (WL), dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni i dr hab. Agnieszka Ćwiklińska (WF), jak również dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska i dr Agata Zdun-Ryżewska (WNoZ). Doktorantów reprezentować będą: lek. Alicja Weiszewska i lek. Szymon Zdanowski, a grono studentów: Aleksandra Ziółkowska – przewodnicząca USS, Patryk Brzeziński i Krzysztof Kamiński (WL), Karolina Mosakowska (ED), Bartłomiej Pesta i Margaret Fischer (WF), Michał Bystram i Jakub Deleżuch (WNoZ).

Osoby, które chciałyby zadać pytania wcześniej, mogą je przesłać do 9 maja br. na adres prorektor.ewaluacja@gumed.edu.pl (pracownicy, doktoranci) oraz uss@gumed.edu.pl (studenci).

Grafika Joanna Śliwińska/GUMed