Czym jest kultura szacunku?

StartMateriały filmoweCzym jest kultura szacunku?

Czym jest kultura szacunku?

24.05.2021

W ramach kampanii Kultura Szacunku przygotowaliśmy szereg webinarów dotyczących sposobów komunikacji i współpracy z zachowaniem wzajemnego poszanowania oraz zaufania. Prowadzą je specjalistki z Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. uczelni oraz dr Magdalena Żadkowska.

Kolejne ze spotkań dotyczyło tego, czym w istocie jest kultura szacunku. Ekspertki podkreślały także, że jej tworzenie w naszym Uniwersytecie nie oznacza budowania jej od podstaw. Wskazywały, że przede wszystkim konieczna jest analiza zasad panujących w innych organizacjach i instytucjach o wysokiej kulturze szacunku oraz uwarunkowań kulturowych osób przyjeżdżających do naszej Uczelni, a następnie implementacja sprawdzonych rozwiązań. Ponadto specjalistki wyjaśniały, że kultura danej osoby bądź danej społeczności to wiele różnych zachowań, schematów myślenia i poglądów, z których na pierwszy rzut oka widocznych jest zaledwie 10%. W dalszej części webinaru wyjaśnione zostały warunki, które muszą być spełnione, by dana osoba czuła się szanowana w społeczności. Na koniec zaproszeni goście opowiedzieli o swoich odczuciach z okresu adaptacji w nowym dla nich środowisku i wskazali, jakie postawy ze strony innych osób okazały się dla nich najbardziej pomocne.