Uczelnia wolna od dyskryminacji

StartMateriały filmoweUczelnia wolna od dyskrymin...

Uczelnia wolna od dyskryminacji

15.04.2021

Dyskryminacja może stanowić poważny problem w relacjach międzyludzkich. O tym na czym polega i w jaki sposób możemy jej przeciwdziałać opowiedziała w ramach wykładu Uczelnia wolna od dyskryminacji mec. Karolina Kędziora, radca prawny, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Ekspertka mówiła m.in. o przesłankach, które muszą być spełnione, aby dane zachowanie móc określić jako dyskryminujące. Wskazała także akty prawne stanowiące podstawę definicji tego zjawiska oraz podkreśliła, że dyskryminacja to nie tylko działanie godzące w drugą osobę, ale także zachęcanie innych do tego rodzaju postawy.